گروه آرین انرژی با بهره گیری از متخصصین مجرب خود و با هدف بسط و توسعه انرژی های نو و به ویژه انرژی خورشیدی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در این عرصه آغاز کرده است.

تماس مستقیم با مدیریت