نیروگاه های آن گرید

محل اجرا پروژه: شهرستان شاندیز کارفرما :شرکت چهار خورشید سپهر نیلگون http://4suns.ir ظرفیت نیروگاه: ۲۰ کیلووات پنل: ۳۲۵ وات Qcell به تعداد ۶۰ عدد اینورتر : ۲۰ کیلووات فرنیوس سازه: قوطی و نبشی با گالوانیزه گرم همراه با دفترچه محاسبات طراحی شده برای باد ۹۰ کیلومتر و بار برف..  سازه به عنوان پارکینگ هم مورد […]

تماس مستقیم با مدیریت